Lezingen

Het betreft een driedimensionale diaseries. Dit betekent dat u de dia’s echt beleeft. U ervaart dit alsof u zelf door het landschap loopt.

De dia’s worden met 2 camera’s tegelijk gemaakt, dit is te vergelijken met onze ogen: alleen door met twee ogen te kijken ervaren wij diepte in onze waarneming.
Omdat beide dia’s op één scherm geprojecteerd worden, hebben de toeschouwers een polariserende bril nodig. Dit om het linker en het rechter beeld uit elkaar te houden. Het geheel wordt in kleur vertoond.
De duur van de lezingen is 2 x 3 kwartier.